Slovenská speleologická spoločnosť,oblastná skupina